Kontaktinformasjon

Rett ingeniør AS (org. nr. 816 198 852)

Olsvikveien 60A - 5184 Olsvik

firmapost @ retthjem.org


Joralf Rønning (siv. øk)               tel. 90163570     epost: joralf.ronning@retthjem.org

Morten Rossland (byggm.)          tel. 90415998     epost: morten.rossland@retthjem.org

Francis Kulczyk (bygging.)          tel. 40146125      epost: frank@retthjemeiendommer.no