Kontaktinformasjon

Rett Ingeniør AS (org. nr. 816 198 852)

Olsvikveien 60A - 5184 Olsvik

firmapost @ rettingenior.no


Joralf Rønning (siv. øk)               tel. 90163570     epost: joralf@rettingenior.no

Benedicte Aksdal (bygg-ing.)      tel. 92971691       epost: benedicte@rettingenior.no

Mona Sande (bygg-ing.)             tel. 41266855      epost: mona@rettingenior.no

Salar Salih (bygg-ing.)     tel. 97332577      epost: salar@rettingenior.no 

Jack Eriksen (byggmester)         tel. 94133474       epost: jack@rettingenior.no

Åsa Rønning (saksbeh.)             tel. 97330616       epost: asa@rettingenior.no